NG Kerk/ DR Church

 
   

 

 

 

 

 

      

     

 

Die NG Kerk van Durbanville was afgestig van die Malmesbury kerk en gebou in 1826 na aanleiding van versoeke aan Lord Charles Somerset. Hierdie kerk het  die moeder-gemeente geword vir hele Tygerberg omgewing vanaf Kuilsrivier tot Goodwood en sou die  die kern word vir Durbanville se latere ontwikkeling. In 1975 word die Kerk amtelik deur die Nationale Monument kommisie erken.   Vir meer inligting lees A.P.Smit se Meetsnoere of kontak die kerk kantoor by 021 123456.

 

The Dutch Reformed Church of Durbanville was seceded from the old Mamesbury church resulting  from a polite petition of residents of the Tygerberg to the governor, Lord Charles Somerset. This church became the "mother" congregation for a large area for  the  Tygerberg stretching from  Kuilsrivier to Goodwood and became the kernel for the development of Durbanville. The National Monument Commision declares the church as a national monument in 1975. For more information contact the church office or read more in A.P. Smith's book about the history of the church.

 
 

The All Saints Anglican Church/Anglikaanse Kerk

 
   

 

            

All Saints Church was built in 1860 and declared a National Monument in 1982. The church is set in the central Durbanville and the premises are surrounded by a beautiful garden. Some of the feature inside the church are the magnificent stained windows as well as the prayer kneelers which have been individually hand crafted. For more information contact the parish office 021 976 8016 or email.

 

Die All Saints-Kerk  was gebou  in 1860 en tot 'n Nationale Monument in 1982 verklaar . Die kerk is in die hart van Durbanville en omring met 'n mooi tuin.. Die kerk is bekend vir sy pragtige gekleurde vensters asook die handgemaakte gebeds-kussings. Vir meer inligting kan die kerkkantoor geskakel word by 021 976 8016 of epos.

 
 

Synagogue/Sinagoge

 
   

 

 

 

 

The Jewish Synagogue was built in 1927 in Gladstone street. The ground was donated by Samuel Sporok and erected by Mr Chenoweth with funds from donations. The first rabbi was Mr Sandler. The impact of the Jewish community on the development of Durbanville can not be underestimated. For more information contact Mr Theo Spiros at 021 9763110.

 

Die Joodse-Sinagoge word gebou in  1927 in Gladstone straat. The eiendom word geskenk deur  Samuel Sporok en die sinagoge word gebou deur Mr Chenoweth met fondse van skenkings  Die eerste rabbi was Mr Sandler. Die  impak van die Joodse-gemeenskap op die ontwikkeling van  Durbanville is moeilik om te onderskat. Vir meer inligting  kontak  Mr Theo Spiros by 021 9763110.